velké revize RVP ZV

Vše o tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů.
Otevřeně, jasně, na jednom místě.


novinky a aktuality

Úvodní setkání pracovních skupin pro vzdělávací oblasti

21. a 22. září 2022 proběhla úvodní online setkání pracovních skupin pro vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 

Expertní panel dokončil a schválil Hlavní směry revize RVP ZV

Expertní panel předal 3. srpna 2022 Hlavní směry k projednání a následně ke schválení v poradě vedení MŠMT. V současné chvíli probíhá na MŠMT vnitřní připomínkové řízení.

Záznamy z workshopů a dílčí závěry

V roce 2021 jsme se setkávali nad věcným vymezením úprav kurikula. Pokud jste se těchto setkání nemohli zúčastnit, můžete je zhlédnout ze záznamu. K dipozici jsou i dílčí zjištění jednotlivých pracovních skupin.

proč je třeba revidovat RVP ZV

Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP ZV se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti a nové výzvy. Přesto RVP ZV zatím procházel jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční. Máme už řadu informací o tom, jak se (ne)změnila výuka ve školách po předchozí reformě, a o výsledcích našich žáků. Bezprostředním impulzem k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je Strategie 2030+, přijatá vládou v roce 2020.

Co revize přinese žákům? 
Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků na konci základního vzdělávání nebudou tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by mělo umožnit více individualizovat učení. Věříme, že se spolu s chystanými změnami ve vzdělávání změní i atmosféra ve školách a že mezi učiteli, žáky a rodiči bude panovat větší pohoda. Věříme, že se tyto cíle vzájemně podporují. Poučili jsme se a víme, že 1. září 2024 nelze očekávat zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+. 

Co revize přinese učitelům?
Nové RVP přinesou především provzdušnění a zpřehlednění učiva, zároveň také jednoznačněji formulované cíle a vymezení požadovaného obsahu. Spolu s tím bude také poskytována podpora v podobě snadno využitelných a ověřených metodických materiálů jak pro plánování výuky, tak pro práci v hodinách a ověřování výsledků vzdělávání. Učitelky a učitelé tak budou moci lépe využívat prostor, který jim RVP dává, a přizpůsobovat výuku potřebám dětí, školy i sebe.


chci dostávat newsletter o procesu tvorby velkých revizí