velké revize RVP ZV

Vše o tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů. Otevřeně, jasně, na jednom místě.novinky a aktuality

Expertní panel pro revizi RVP ZV předal ministrovi školství stručný výtah Hlavních směrů revize po vypořádání připomínek

Expertní panel MŠMT pro revizi RVP ZV zpracoval podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV. Ve středu 15. června 2022 předal ministrovi školství Petru Gazdíkovi stručný výtah po vypořádání připomínek k dalšímu internímu zpracování. V současné době jsou dokončovány textové úpravy celého dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV. Následovat bude jazyková korektura a grafická úprava dokumentu, jeho předání do vnitřního připomínkového řízení a schválení MŠMT.  

Předpokládaný termín vydání schválených Hlavních směrů revize RVP ZV je 31. července 2022.

Zveřejnění všech připomínek a způsobu jejich vypořádání je vzhledem k jejich počtu a náročnosti zpracování předpokládáno rovněž 31. července 2022. 

Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se zapojili do procesu připomínkování! Všechny Vaše praktické zkušenosti jsou pro nás nesmírně důležité!

Konference a workshopy, kde se můžeme setkat

Průběžně aktualizovaný seznam akcí s účastí členů expertního panelu, na kterých budeme diskutovat probíhající práce na revizích.

Záznamy z workshopů a dílčí závěry

Pokud jste se nemohli zúčastnit workshopů v loňském roce, můžete je zhlédnout ze záznamu. K dipozici jsou i dílčí zjištění jednotlivých pracovních skupin.

Otevřeně o revizi – neformální setkávání

V době připomínkování návrhu Hlavních směrů revize RVP ZV se setkání nekonají. Budou znovu zahájena až po zapracování připomínek k dokumentu.


Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

V úterý 8. února 2022 proběhla online konference pořádaná Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity ve spolupráci s Expertním panelem MŠMT. Po přednášce prof. Tomáše Janíka Reforma kurikula: inventura nadějí, slov a činů představil expertní panel dílčí závěry veřejné diskuze a směry, kterými se při zpracování Hlavních směrů revize RVP ZV ubírá v jednotlivých pracovních skupinách.


proč je třeba revidovat RVP ZV

Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP ZV se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti a nové výzvy. Přesto RVP ZV zatím procházel jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční. Máme už řadu informací o tom, jak se (ne)změnila výuka ve školách po předchozí reformě, a o výsledcích našich žáků. Bezprostředním impulzem k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je Strategie 2030+, přijatá vládou v roce 2020.

Co revize přinese žákům? 
Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků na konci základního vzdělávání nebudou tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by mělo umožnit více individualizovat učení. Věříme, že se spolu s chystanými změnami ve vzdělávání změní i atmosféra ve školách a že mezi učiteli, žáky a rodiči bude panovat větší pohoda. Věříme, že se tyto cíle vzájemně podporují. Poučili jsme se a víme, že 1. září 2024 nelze očekávat zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+. 

Co revize přinese učitelům?
Nové RVP přinesou především provzdušnění a zpřehlednění učiva, zároveň také jednoznačněji formulované cíle a vymezení požadovaného obsahu. Spolu s tím bude také poskytována podpora v podobě snadno využitelných a ověřených metodických materiálů jak pro plánování výuky, tak pro práci v hodinách a ověřování výsledků vzdělávání. Učitelky a učitelé tak budou moci lépe využívat prostor, který jim RVP dává, a přizpůsobovat výuku potřebám dětí, školy i sebe.

„Přejeme si, aby škola byla místem, kde…“

Členové expertního panelu RVP ZV o svých osobních motivacích k práci na revizích. Proč přijali nabídku podílet se na RVP ZV a jak si představují školu budoucnosti?


chci dostávat newsletter o procesu tvorby velkých revizí