Vážení návštěvníci, web prochází změnou designu a funkčnosti. Omlouváme se předem za komplikace. V případě problémů či dotazů nám, prosím, pište na revizeZV@npi.cz

Velké revize RVP 
základního vzdělávání

Vše o tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů.
Otevřeně, jasně, na jednom místě.

Důležitá sdělení

Konference Kurikulum 2023

Konference Kurikulum 2023 seznamuje se zahraničními trendy a nabízí prostor pro výměnu dosavadních zkušeností s velkou revizí RVP ZV.

Zadání pro NPI ČR

Znění Hlavních směrů revize RVP ZV

Nejnovější zprávy

Proč je třeba revidovat RVP ZV?

V posledních dvaceti letech od vzniku RVP ZV se mnoho změnilo, ale rámcové vzdělávací programy prošly pouze dílčími revizemi. Nová revize vychází z vládní strategie 2030+.

Co revize přinese učitelům?

Nové RVP přinesou především provzdušnění a zpřehlednění učiva, zároveň také jednoznačněji formulované cíle a vymezení požadovaného obsahu. Spolu s tím bude také poskytována podpora v podobě snadno využitelných a ověřených metodických materiálů jak pro plánování výuky, tak pro práci v hodinách a ověřování výsledků vzdělávání. Učitelky a učitelé tak budou moci lépe využívat prostor, který jim RVP dává, a přizpůsobovat výuku potřebám dětí, školy i sebe.

Co revize přinese žákům? 

Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků na konci základního vzdělávání nebudou tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by mělo umožnit více individualizovat učení. Věříme, že se spolu s chystanými změnami ve vzdělávání změní i atmosféra ve školách a že mezi učiteli, žáky a rodiči bude panovat větší pohoda. Věříme, že se tyto cíle vzájemně podporují. Poučili jsme se a víme, že 1. září 2024 nelze očekávat zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+. 

Přihlaste se k odběru novinek z tvorby velkých revizí

 • Vyberte
 • Učitel
 • Ředitel, zástupce ředitele
 • Asistent pedagoga
 • Vychovatel
 • Pracovník ŠPP
 • Pracovník ŠPZ
 • Ostatní
 • Vyberte
 • Základní školy
 • Střední školy a SOU
 • Gymnázia
 • Speciální školy
 • Mateřská školy
 • Ostatní