velké revize RVP ZV

Vše o tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů.
Otevřeně, jasně, na jednom místě.


novinky a aktuality

Prohlášení k problematice vzdělávací oblasti Umění a kultura

Jedním z přípravných úkolů pracovních skupin bylo připravit základní pohled na trendy v příslušné vzdělávací oblasti a zamyslet se nad nejdůležitějšími změnami a společnými vazbami s ohledem na Hlavní směry revize RVP ZV. Tento úkol řeší i pracovní skupina Umění a kultura.

Představujeme podklady pro revize vzdělávacích oblastí

Pracovní skupiny vytvořily přípravné koncepce s úvahami pro další práce na aktualizaci a inovaci RVP ZV. Tyto podklady prošly připomínkováním od konzultačních skupin a následně od oponentů, do 20. 3. k nim bylo možné zasílat dotazy. Na nejčastější dotazy odpovědí garanti skupin v rozhovoru, který bude natočen ke každé oblasti.

Otevřeně o revizi

V únoru a březnu proběhla neformální setkání nad revizí, kde Kamil Ubr, Kateřina Lichtenberková a Jan Jiterský odpovídali na dotazy týkající se procesu tvorby revize RVP ZV.

Report činností pracovních skupin

únor 2023

leden 2023

prosinec 2022

listopad 2022

říjen 2022

září 2022

červenec a srpen 2022


Proč je třeba revidovat RVP ZV?

Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP ZV se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti a nové výzvy. Přesto RVP ZV zatím procházel jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční. Máme už řadu informací o tom, jak se (ne)změnila výuka ve školách po předchozí reformě, a o výsledcích našich žáků. Bezprostředním impulzem k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je Strategie 2030+, přijatá vládou v roce 2020.

Co revize přinese žákům? 

Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků na konci základního vzdělávání nebudou tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by mělo umožnit více individualizovat učení. Věříme, že se spolu s chystanými změnami ve vzdělávání změní i atmosféra ve školách a že mezi učiteli, žáky a rodiči bude panovat větší pohoda. Věříme, že se tyto cíle vzájemně podporují. Poučili jsme se a víme, že 1. září 2024 nelze očekávat zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+. 

Co revize přinese učitelům?

Nové RVP přinesou především provzdušnění a zpřehlednění učiva, zároveň také jednoznačněji formulované cíle a vymezení požadovaného obsahu. Spolu s tím bude také poskytována podpora v podobě snadno využitelných a ověřených metodických materiálů jak pro plánování výuky, tak pro práci v hodinách a ověřování výsledků vzdělávání. Učitelky a učitelé tak budou moci lépe využívat prostor, který jim RVP dává, a přizpůsobovat výuku potřebám dětí, školy i sebe.


chci dostávat newsletter o procesu tvorby velkých revizí 

 • Vyberte
 • Učitel
 • Ředitel, zástupce ředitele
 • Asistent pedagoga
 • Vychovatel
 • Pracovník ŠPP
 • Pracovník ŠPZ
 • Ostatní
 • Vyberte
 • Základní školy
 • Střední školy a SOU
 • Gymnázia
 • Speciální školy
 • Mateřská školy
 • Ostatní