velké revize RVP ZV

Vše o tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů.
Otevřeně, jasně, na jednom místě.


novinky a aktuality

Zadání pro NPI ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR projednalo, schválilo a předalo Národnímu pedagogickému institutu dokument Zadání pro NPI ČR, který navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Hlavní směry revize RVP ZV.  

NPI ČR a pracovní skupiny se s dokumentem nyní seznámí a budou jej společně s hlavními směry aplikovat ve svém dalším postupu při tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Otevřeně o revizi 7. 2. 2023 od 18h

Zajímá vás, kde se proces tvorby Revize RVP ZV aktuálně nachází a kam směřuje? Je něco, na co byste se chtěli zeptat? Využijte příležitosti a připojte se na neformální online setkání s Kateřinou Lichteberkovou, Kamilem Ubrem a Janem Jiterským, které se koná 7. 2. 2023 od 18 do 20 hodin na platformě Zoom.

Otevřeně o revizi 24. 1. 2023 - setkání pro pracovní skupiny

Otevřeně o revizi je zpět! 24. 1. 2023 se členové tvůrčích i konzultačních pracovních skupin měli možnost otevřeně zeptat Kateřiny Lichtenberkové, Kamila Ubra a Jana Jiterského na to, co je zajímá. Chcete vědět, jaké otázky byly kladeny? Podívejte se na záznam z tohoto setkání.

Report činností pracovních skupin

leden 2023

prosinec 2022

listopad 2022

říjen 2022

září 2022

červenec a srpen 2022


Proč je třeba revidovat RVP ZV?

Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP ZV se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti a nové výzvy. Přesto RVP ZV zatím procházel jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční. Máme už řadu informací o tom, jak se (ne)změnila výuka ve školách po předchozí reformě, a o výsledcích našich žáků. Bezprostředním impulzem k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je Strategie 2030+, přijatá vládou v roce 2020.

Co revize přinese žákům? 

Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků na konci základního vzdělávání nebudou tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by mělo umožnit více individualizovat učení. Věříme, že se spolu s chystanými změnami ve vzdělávání změní i atmosféra ve školách a že mezi učiteli, žáky a rodiči bude panovat větší pohoda. Věříme, že se tyto cíle vzájemně podporují. Poučili jsme se a víme, že 1. září 2024 nelze očekávat zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+. 

Co revize přinese učitelům?

Nové RVP přinesou především provzdušnění a zpřehlednění učiva, zároveň také jednoznačněji formulované cíle a vymezení požadovaného obsahu. Spolu s tím bude také poskytována podpora v podobě snadno využitelných a ověřených metodických materiálů jak pro plánování výuky, tak pro práci v hodinách a ověřování výsledků vzdělávání. Učitelky a učitelé tak budou moci lépe využívat prostor, který jim RVP dává, a přizpůsobovat výuku potřebám dětí, školy i sebe.


chci dostávat newsletter o procesu tvorby velkých revizí 

 • Vyberte
 • Učitel
 • Ředitel, zástupce ředitele
 • Asistent pedagoga
 • Vychovatel
 • Pracovník ŠPP
 • Pracovník ŠPZ
 • Ostatní
 • Vyberte
 • Základní školy
 • Střední školy a SOU
 • Gymnázia
 • Speciální školy
 • Mateřská školy
 • Ostatní