Znění Hlavních směrů revize RVP ZV

Národní pedagogický institut ČR spolu s MŠMT zveřejnil dokument Hlavní směry revize RVP ZV po jazykové a grafické úpravě. Jedná se o dokument, který byl předložen Expertním panelem ministerstvu, prošel vnitřním připomínkovým řízením a porada vedení tento dokument (se všemi připomínkami) vzala dne 24. 11. 2022 na vědomí. 

Poslední znění dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV z porady vedení MŠMT ze dne 24. 11. 2022.

Zadání pro NPI ČR II k úpravám draftu revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Vypořádání připomínek k Hlavním směrům revize RVP ZV (zveřejněno dne 1. 6. 2023)

Dokumenty ke stažení (ZIP, 3,5 MB)