Jak probíhá komplexní revize RVP základního vzdělávání

Základním východiskem pro revizi rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání (RVP ZV) jsou Hlavní směry revize RVP ZV, které formuloval Expertní panel, zřízený při ministerstvu školství. Po schválení Hlavních směrů revize RVP ZV ministerstvem školství začíná tvorba vlastního revidovaného rámcového vzdělávacího programu.

Aby byl zajištěn kvalitní proces „velké revize“ RVP ZV, jsou ustaveny pracovní skupiny jako odborná platforma spolupracovníků a konzultantů Národního pedagogického institutu České republiky. Členové jednotlivých tvůrčích skupin jsou oficiálně jmenováni na základě výběrového řízení a jejich seznam bude zveřejněn. Jedná se o pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a pracovní skupiny koordinační a koncepční. 

Řízení a koordinace tvorby RVP

Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.

Absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a Filozofickou fakultu UK.

Působil jako manažer několika projektů v oblasti vzdělávání. V NPI ČR zastává funkci ředitele Odboru kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání a nově pod něj spadá také téma revizí RVP.

PaedDr. Markéta Pastorová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, působila jako učitelka na 1. a 2. stupni základní školy.

Od roku 1996, kdy nastoupila do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, se kontinuálně zabývá tvorbou kurikula. V NPI ČR vede oddělení všeobecně vzdělávacích oborů.

Kateřina Lichtenberková

Manažerka projektového úkolu

Lýdie Valešová

Podpora pracovních skupin

Veronika Lucká Loosová

PR / komunikace

Expertní panel a pracovní skupiny

Podívejte se blíže, jak jsou sestaveny a jak fungují další orgány pro práci na revizi RVP ZV.