Harmonogram velkých revizí RVP ZV

Proces krok po kroku. Vize, tvorba, implementace, start a metodická podpora.

Harmonogram hlavních činností

Časový plán RVP ZV

Časový plán RVP ZV ukazuje samotný proces tvorby RVP ZV a jeho zavedení do škol.

2023

září

Draft RVP ZV k participativní facilitaci tvůrců, konzultantů, oponentů

2024

leden

Verze RVP ZV pro MŠMT

březen

Veřejné připomínkové řízení

září

Schvalovací proces na MŠMT

2025

září

Možnost výuky dle RVP ZV ve školách 1. a 6. ročník

2027

září

Povinná výuka dle RVP ZV 1. a 6. ročník

2029

září

Povinná výuka dle RVP ZV všechny ročníky

Podpora zavedení RVP ZV do škol

Podpora zavedení RVP ZV do škol ukazuje revize v širším kontextu. Na tvorbu RVP ZV navazuje implementační fáze s modelovými školními vzdělávacími programy, následuje tvorba učebních materiálů. Školám bude poskytnuta přímá metodická podpora formou školení, konzultací a osobních setkání. RVP ZV bude vytvořen jako digitální nástroj. Tento informační systém bude navázán na InspIS (systém ČŠI, který se používá pro tvorbu a správu ŠVP).

duben/2023

IPS Kurikulum – přímá metodická podpora školám (spolupráce se školami, podpora škol)

duben/2024

INSPIS – školy mají k dispozici systém pro tvorbu ŠVP

červen/2024

Výzva Škola hrou (pro vysoké školy) – tvorba učebních materiálů

Tvorba nových učebnic (spolupráce s nakladateli)

červenec/2024

Modelové ŠVP – inspirace pro zpracování vlastních ŠVP ve školách

Harmonogram hlavních činností

Časový plán RVP ZV

Časový plán RVP ZV ukazuje samotný proces tvorby RVP ZV a jeho zavedení do škol.

září/2023

Draft RVP ZV k participativní facilitaci tvůrců, konzultantů, oponentů

leden/2024

Verze RVP ZV pro MŠMT

březen/2024

Veřejné připomínkové řízení

září/2024

Schvalovací proces na MŠMT

září/2025

Možnost výuky dle RVP ZV ve školách 1. a 6. ročník

září/2027

Povinná výuka dle RVP ZV 1. a 6. ročník

září/2029

Povinná výuka dle RVP ZV všechny ročníky

Podpora zavedení RVP ZV do škol

Podpora zavedení RVP ZV do škol ukazuje revize v širším kontextu. Na tvorbu RVP ZV navazuje implementační fáze s modelovými školními vzdělávacími programy, následuje tvorba učebních materiálů. Školám bude poskytnuta přímá metodická podpora formou školení, konzultací a osobních setkání. RVP ZV bude vytvořen jako digitální nástroj. Tento informační systém bude navázán na InspIS (systém ČŠI, který se používá pro tvorbu a správu ŠVP).

duben/2023

IPS Kurikulum – přímá metodická podpora školám (spolupráce se školami, podpora škol)

duben/2024

INSPIS – školy mají k dispozici systém pro tvorbu ŠVP

červen/2024

Výzva Škola hrou (pro vysoké školy) – tvorba učebních materiálů

Tvorba nových učebnic (spolupráce s nakladateli)

červenec/2024

Modelové ŠVP – inspirace pro zpracování vlastních ŠVP ve školách

Pracovní skupiny a plány do budoucna

Proč je nutné revidovat současné RVP? V jaké fázi revidované RVP v této chvíli je a co bude následovat? Jakým výzvám bude zapotřebí čelit? Na tyto a další otázky odpovídá Kamil Ubr, ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání, NPI ČR.