Výběrové řízení: didaktik pro vzdělávací obor hudební výchova (základní a střední vzdělávání)

Národní pedagogický institut České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici didaktika pro vzdělávací obor hudební výchova (základní a střední vzdělávání).

Didaktik se podílí na tvorbě kurikula pro obor hudební výchova a příslušných kompetencí pro základní a střední vzdělávání, podílí se na přípravách metodické podpory pro školy a prezentuje výsledky práce na seminářích pro pedagogy.

Požadujeme magisterské pedagogické vzdělání zaměřené na obor hudební výchova na ZŠ nebo SŠ, pedagogickou praxi nejméně 5 let, schopnost týmové práce a řízení pracovního týmu, schopnost prezentovat odborná témata, vést diskusi s účastníky seminářů a využívat digitální technologie k práci, online meetingům apod. Požadujeme také znalost problematiky oboru a znalost kurikulárních dokumentů, výbornou znalost českého jazyka v mluvené i psané formě a znalost anglického jazyka.