Zadání pro NPI ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR projednalo, schválilo a předalo Národnímu pedagogickému institutu dokument Zadání pro NPI ČR, který navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Hlavní směry revize RVP ZV.  

NPI ČR a pracovní skupiny se s dokumentem nyní seznámí a budou jej společně s hlavními směry aplikovat ve svém dalším postupu při tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Národní pedagogický institut České republiky předložil MŠMT 15. prosince 2023 první draft revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. MŠMT tento draft posoudilo ve spolupráci s externí odbornou skupinou vzhledem k zadáním uvedeným ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, v Hlavních směrech revize RVP ZV a v Zadání pro NPI ČR.

Zveřejňujeme zde dokument Zadání pro NPI ČR II k úpravám draftu revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Zadání pro NPI ČR II). Platnost tohoto dokumentu je vymezena procesem aktuálně probíhající revize RVP ZV.

Termín pro odevzdání přepracovaného draftu RVP ZV naplňujícího stanovená zadání je 8. března 2024.