Otevřeně o revizi – 2023

V roce 2023 probíhala neformální online setkání, kde se diskutovalo o velké revizi RVP ZV.

V současné době pracujeme na úpravě formátu a další setkání připravujeme. Budeme vás včas informovat.

Záznamy z proběhlých setkání jsou zde k dispozici.