Konference Kurikulum 2023

O konferenci

Konference Kurikulum 2023 seznamuje se zahraničními trendy a nabízí prostor pro výměnu dosavadních zkušeností s velkou revizí RVP ZV. Zahrne přednášky zahraničních expertů a semináře moderované domácími odborníky. Snahou MŠMT je posílit nynější i budoucí využívání mezinárodních poznatků i domácích výzkumů pro vzdělávací politiku.

Letošní setkání Kurikulum 2023 se zaměří na informace o mezinárodních trendech v oblasti tvorby a implementace kurikula, umožní konzultovat otevřené otázky a problémy se zahraničními odborníky i napříč skupinami a podpoří mezinárodní spolupráci organizací v resortu MŠMT.

Pozvání na konferenci přijali hosté z řad zahraničních expertů. Praktické workshopy budou moderovány domácími odborníky.

Pro koho je konference určená

Konference je určená především aktérům revize RVP, členům odborných skupin a dalším účastníkům na všech úrovních vzdělávací politiky, kteří se zapojili do diskusí o RVP ZV nebo se chtějí jinak podílet na změnách ve školství.

Díky hybridní formě je ovšem konference otevřená i pro ředitele a zřizovatele středních, základních a mateřských škol, vzdělavatele učitelů, další zájemce z organizací a institucí aktivních v oblasti vzdělávání. Zajímavá může být i pro neziskové organizace a inovátory ve vzdělávání.

Program

Celý program je možné sledovat online či ze záznamu.

Prezentace ke stažení

Prezentace z konference budou ke stažení po ukončení konference.

Online přenos a záznam

Přístup k online přenosu z konference nevyžaduje registraci a je kapacitně neomezený.

Po skončení akce bude k dispozici také videozáznam.

Pořadatelé

Konferenci pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Organizátorem konference je Dům zahraniční spolupráce.

Praktické informace

Místo konání konference
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4,
Praha

Kontakt
Dům zahraniční spolupráce
Info Desk
+420 221 850 100
DZS email: info@dzs.cz