Konference Kurikulum 2023

Záznam konference

Záznam prvního dne (25. 5. 2023)

Záznam druhého dne (26. 5. 2023)

Záznamy po jednotlivých vystoupení v českém a anglickém jazyce naleznete pod odkazem.

Prezentace ke stažení

Prezentace z konference budou ke stažení po ukončení konference.

Mezinárodní konference Kurikulum 2023

Ve dnech 25.–26. května 2023 proběhla v Praze konference Kurikulum 2023, která se věnovala problematice revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Účastníkům představila zahraniční trendy a nabídla prostor pro výměnu zkušeností se zásadní revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Konferenci pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za organizace Domu zahraniční spolupráce, partnery byli Národní pedagogický institut České republiky a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, na jejíž půdě se akce konala.

K tématu se za Českou republiku vyjádřil státní tajemník MŠMT Ondřej Andrys, zástupce ředitele odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT Jan Jiterský a ředitel Národního pedagogického institutu ČR Ivo Jupa.

K účastníkům konference promluvil také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Na konferenci se o své zahraniční zkušenosti podělili hosté z Nizozemska, Velké Británie a Severního Irska, Kypru, Finska, Irska nebo Slovenska.

Program

Celý program je možné sledovat online či ze záznamu.

Pořadatelé

Konferenci pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Organizátorem konference je Dům zahraniční spolupráce.

Praktické informace

Místo konání konference
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4,
Praha

Kontakt
Dům zahraniční spolupráce
Info Desk
+420 221 850 100
DZS email: info@dzs.cz