Zadání pro NPI ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR projednalo, schválilo a předalo Národnímu pedagogickému institutu dokument Zadání pro NPI ČR, který navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Hlavní směry revize RVP ZV.  

NPI ČR a pracovní skupiny se s dokumentem nyní seznámí a budou jej společně s hlavními směry aplikovat ve svém dalším postupu při tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.