Zveřejnili jsme odpovědi na dotazy ke vzdělávacím oblastem

Garanti jednotlivých vzdělávacích oblastí zodpověděli dotazy zasílané přes formulář na stránkách webu Velké revize RVP ZV v průběhu března 2023. Dotazy směřovaly k návrhům koncepcí revize vzdělávacích oblastí RVP ZV.