Aktuální prohlášení k problematice vzdělávací oblasti Umění a kultura

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) reaguje na otevřený dopis některých členů pracovní skupiny Umění a kultura k pozastavení odborné spolupráce s NPI ČR ze dne 19. 4. 2023.

Pracovní skupina Umění a kultura, složená ze zástupců pěti oborů (hudebního, tanečního, výtvarného, dramatického, filmového a audiovizuálního), dokončila návrh revize vzdělávací oblasti. V části týkající se struktury vzdělávací oblasti (uspořádání oborů uvnitř vzdělávací oblasti) nedošlo ke shodě a neshoda byla vyřešena dvěma variantami. Zájemci si obě varianty mohou přečíst a porovnat v rámci koncepce revize vzdělávací oblasti.

Samotný vznik dvou odlišných návrhů řešení uspořádání vzdělávacího obsahu oblasti Umění a kultura v koncepci revize není v rozporu se zněním Hlavních směrů revize RVP ZV a další práce skupin bude probíhat v souladu se Zadáním pro NPI ČR. Úkolem všech pracovních skupin, tedy i skupiny Umění a kultura, je nyní kvalitně popsat obsah vzdělávání. Rozhodování a posuzování variant zařazení vzdělávacího obsahu do struktury vzdělávacích oblastí a oborů bude probíhat až v další etapě tvorby RVP ZV.

NPI ČR považuje vyjádření k oběma variantám za součást participativního postupu při vytváření rámcového vzdělávacího programu. Důsledně se ovšem ohrazuje proti šíření polopravd a poplašných zpráv. 

Kamil Ubr, ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání, NPI ČR