Report činností pracovních skupin – září

Metodický tým

Metodický tým ustavil pět integrovaných pracovních skupin (viz níže). Integrované pracovní skupiny budou pracovat na konsolidaci očekávaných výstupů, tak aby formulované očekávané výstupy vytvářely jeden smysluplný celek rozvoje osobnosti mladého člověka.

Integrované pracovní skupiny

Na společném prezenčním setkání 19. 9. 2023 zahájilo činnost pět nově ustanovených integrovaných skupin. Součástí každé integrované pracovní skupiny jsou zástupci původních pracovních skupin jednotlivých vzdělávacích oblastí, zástupci za klíčové kompetence a základní gramotnosti, průřezová témata a 1. stupeň. Jejich úkolem je konsolidace očekávaných výstupů, tj. precizace formulací, redukce, propojení s klíčovými kompetencemi, základními gramotnostmi a průřezovými tématy.

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Pracovní skupiny zapracovaly do 2. verze očekávaných výstupů připomínky koordinačních skupin pro 1. a 2. stupeň a společné vzdělávání. Měly možnost provést dodatečnou redukci/propojení/přeformulování výstupů verze 2. Odevzdaly 2. verzi očekávaných výstupů ke konsolidaci integrovaným pracovním skupinám.

Koordinační skupiny

Členové koordinačních skupin se vyjádřily k verzi 2 očekávaných výstupů formou připomínek pro jednotlivé vzdělávacích oblastí a zpracovaly souhrnnou zprávu, se kterou bude dále pracovat metodický tým a integrované pracovní skupiny.

Koncepční skupiny

Koncepční skupina

Role koncepční skupiny se ve třetí fázi prací na RVP ZV změnila. Soustředí se na poskytování expertní podpory metodickému týmu při metodickém vedení integračních skupin. Její hlavní činností je poskytovat metodickému týmu srozumitelná stanoviska a průběžnou zpětnou vazbu k procesu integrace dosud vytvořených podkladů v souladu s koncepčními materiály a zadáním MŠMT.

7. 9. 2023 – prezenční setkání k finalizaci celkové koncepce.

Klíčové kompetence a základní gramotnosti

Skupina dokončila formulace očekávaných výstupů jednotlivých klíčových kompetencí a navrhla postup provázání klíčových kompetencí s obsahem vzdělávacích oblastí. Zástupci pracovní skupiny pro klíčové kompetence a základní gramotnosti se stali členy nově vzniklých integrovaných pracovních skupin.

Průřezová témata

Pracovní skupina dokončila práci na očekávaných výstupech, které nelze zařadit do žádného vzdělávacího oboru, a vytvořila sadu očekávaných výstupů k integraci do oborů.

Akce

5. 9. 2023 online pro veřejnost – Otevřeně o revizi