Report činností pracovních skupin – květen

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Členové pracovních skupin měli možnost seznámit se se zpětnou vazbou koordinačních skupin k jejich návrhu 1. verze očekávaných výstupů. Jednotlivé pracovní skupiny zpracovaly příkladové očekávané výstupy pro metodickou podporu další tvorby společného základu. V květnu probíhala organizační setkání pracovních skupin jednotlivých oblastí (online i prezenčně). Všichni členové pracovních skupin měli možnost zúčastnit se konference Kurikulum, která se konala 25. 5. 2023.

Koordinační skupiny

Společné vzdělávání, koordinační skupina 1. stupně ZŠ, koordinační skupina 2. stupně ZŠ

Všechny koordinační skupiny zpracovaly (ve vzájemné koordinaci) zpětnou vazbu k první hrubé verzi očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí. Tuto zpětnou vazbu předaly členům pracovních skupin v písemné formě. V návaznosti byly naplánovány 2 online workshopy (30. 5. a 1. 6. 2023) pro garanty pracovních skupin. Cílem těchto setkání bylo předat osobně zpětnou vazbu garantům pracovních skupin a zároveň jim dát možnost pokládat dotazy.

Koncepční skupiny

Koncepční pracovní skupina – v rámci činnosti koncepční skupiny vznikl metodický materiál Tvorba očekávaných výstupů a související metodické podpory. Skupina dále konkretizovala podobu celkové koncepce revize RVP ZV a připravila podklady k projednání celkové koncepce na MŠMT.

PS Klíčové kompetence a základní gramotnosti pokračovala v práci na 3. verzi návrhu koncepce pro KK a ZG (zejména zapracování připomínek), která bude současně s celkovou koncepcí posouzena MŠMT. Zároveň skupina připravila argumentační podklady k návrhu koncepce, a to zejména ve vztahu k plánovanému zúžení počtu klíčových kompetencí. 30. 5. 2023 se v Praze uskutečnil prezenční workshop tvůrčí pracovní skupiny pro KK a ZG.

Akce

2. 5. 2023 – Otevřeně o revizi

25. a 26. 5. 2023 – Konference Kurikulum 2023