Konference a workshopy, kde se můžeme setkat

Plánujeme

2023 – Otevřeně o revizi osobně

Konané akce a záznamy z workshopů

2023 – Otevřeně o revizi (online setkání)

Záznamy ze společných setkání, kde jsme odpovídali na dotazy týkající se procesu tvorby revize RVP ZV.

Přejít na stránku

8. února 2022 – Konference: Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

Pedagogická fakulta MU Brno

8. 2. 2022 15:00–17:30

Záznam

Více informací

Program 

  • Přivítání účastníků, slovo fakulty, slovo předsedy panelu
  • Přednáška: Reforma kurikula: Inventura nadějí, slov a činů (prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.)
  • Představení úvah o Hlavních směrech revize RVP ZV (expertní panel)
  • Diskuze s účastníky 
  • Shrnutí, rozloučení a výhledy do budoucna
15. ledna 2022 – Konference Koalice mezioborových pedagogických asociací a profesních skupin KOMPAS

Představení shrnutí z workshopů k velkým revizím RVP ZV (Praha).

Za expertní panel: PhDr. Martina Tóthová

12. ledna 2022 – Setkání s řediteli Jičínska
16. prosince 2021 – Workshop: Průřezová témata (FP TUL Liberec)
9. prosince 2021 – Workshop: Uzlové body (PedF ZČU Plzeň)
7. prosince 2021 – Workshop: Struktura RVP ZV (PedF UJEP Ústí nad Labem)

Záznam z workshopu zde 

(začátek workshopu –12:30)

3. prosince 2021 – Workshop: Učební plán – informatické myšlení (PedF JU České Budějovice)
30. listopadu 2021 – Workshop: Modelové ŠVP (PdF OU Ostrava)
29. listopadu 2021 – Workshop: Klíčové kompetence a gramotnosti (PdF UHK Hradec Králové)

(začátek workshopu – 3:25)

22. listopadu 2021 – Workshop: Jádrový a rozvíjející obsah vzdělávání (PdF UP Olomouc)
19. listopadu 2021 – Workshop: Klíčové kompetence a gramotnosti (PedF UK Praha)
16. listopadu 2021 – Setkání lídrů Úspěch pro každého žáka k revizi RVP ZV (SKAV) (DOX, Praha)
Za expertní panel se zúčastnili: Mgr. Jan Jiterský, PhDr. Martina Tóthová
4.–5. listopadu 2021 – Projektové vyučování a aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů (Praha)
Za expertní panel se zúčastnil: Mgr. Jan Jiterský
4. listopadu 2021 – Konference Strategie 2030+

Informace o konferenci

Záznam z konference

Za expertní panel se zúčastnili: PaedDr. Michal Černý, prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.  

4. listopadu 2021 – Výjezdní zasedání ředitelů Děčínska u Hřenska (Hřensko)
Za expertní panel se zúčastnil: Mgr. Jan Jiterský
Listopad 2021 – Setkání ředitelů Chomutovska (Chomutov)
25. října 2021 – 8. odborný panel SYPO (Praha)
21. října 2021 – Konference Asociace pracovníků SPC ČR (Olomouc)
19. října 2021 – Veřejná diskuse k Hlavním směrům revize RVP ZV (Praha, online)

Záznam z diskuse

Za expertní panel se zúčastnili: Mgr. Jan Jiterský, prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., doc. Pavel Mentlík, Mgr. Tomáš Pavlas, PhDr. Martina Tóthová, PaedDr. Michal Černý

11. října 2021 – Jednání komory MŠ a ZŠ Sdružení soukromých škol ČMS (České Budějovice)

Stránky Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Za expertní panel se zúčastnil: Mgr. Jan Jiterský

9. října 2021 – Učitel IN (Plzeň)

Stránky Učitel IN 

Za expertní panel se zúčastnil: Mgr. Daniel Pražák

4. října 2021 – 4. jednání kolokvia Národních kabinetů (PřV) (online)

Tisková zpráva na stránkách projektu SYPO

Za expertní panel se zúčastnila: PhDr. Martina Tóthová

29. září – 1. října 2021 – Konference AŘG (Přerov)

Za expertní panel se zúčastnil: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.

27. září 2021 – Počítač ve škole (Nové Město na Moravě)

Za expertní panel se zúčastnil: Mgr. Jan Jiterský

23. září 2021 – Environmentální konference "Biodiverzita a její význam pro přírodu a člověka" (Plzeň)

Za expertní panel se zúčastníla: PhDr. Martina Tóthová

23. 9.

23. září 2021 – Didaktická konference u příležitosti 75. výročí založení Pedagogické fakulty MU (Brno)

Za expertní panel se zúčastnil: Mgr. Jan Jiterský

23. 9.

14. září 2021 – Setkání s děkany pedagogických fakult a fakult připravujících učitele (Praha)
Za expertní panel se zúčastnili: Mgr. Jiterský, PhDr. Martina Tóthová
11. září 2021 – Vzdělávání pro budoucnost (Praha)

Za expertní panel se účastní: PaedDr. Michal Černý

9. září 2021 – Setkání krajských předsedů přírodovědných kabinetů SYPO (online)

Za expertní panel se účastnila: PhDr. MartinaTóthová

9. 9.