zde je místo pro Vaše podněty k velké revizi

Vašimi podněty se bude zabývat expertní panel na svých zasedáních, jejich vyřízení může chvíli trvat. Děkujeme za Váš zájem a spolupráci.

  • Klíčové kompetence a gramotnosti
  • Jádrový obsah vzdělávání
  • Uzlové body a způsob ověřování výsledků
  • Průřezová témata
  • Modelové ŠVP
  • Učební plán a disponibilní hodiny