Záznamy workshopů k hlavním směrům Revize RVP ZV

Děkujeme za vaši účast na workshopech

Máme za sebou první část veřejné diskuze nad Hlavními směry – workshopy na pedagogických fakultách. Nastřádalo se mnoho zajímavých a cenných podnětů, se kterými nyní bude Expertní panel pracovat.

Všem zúčastněným patří velký dík za aktivní přístup a ochotu obětovat svůj čas a diskutovat o předložených tématech, a tím se na revizi RVP ZV aktivně podílet. Vážíme si toho. Poděkování též patří všem zapojeným pedagogickým fakultám a fakultám připravujícím učitele, protože jejich aktivní účast je pro úspěšnou změnu neméně důležitá.

Pojďme do přemýšlení nad RVP ZV zapojit co nejvíce aktérů, na kterých pak jeho úspěšná realizace bude stát.

Pokud jste vy nebo vaši kolegové nějaký workshop nestihli, níže jsou uloženy všechny záznamy. Pokud zazní něco, co byste chtěli okomentovat, učiňte tak zde.

Mgr. Jan Jiterský (MŠMT)
předseda Expertního panelu
jan.jitersky@msmt.cz 

Fotografie z workshopu, který se konal 19. listopadu v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Průřezová témata (FP TUL Liberec)

16. 12. 2021, FP TUL Liberec

Uzlové body (PedF ZČU Plzeň)

9. 12. 2021, Fakulta pedagogická ZPU Plzeň

Struktura RVP ZV (PedF UJEP Ústí nad Labem)

7. 12. 2021, PedF UJEP Ústí nad Labem

Učební plán – informatické myšlení (PedF JU České Budějovice)

3. 12. 2021, PdF JU České Budějovice

Modelové ŠVP (PdF OU Ostrava)
30. 11. 2021, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Klíčové kompetence a gramotnosti (PdF UHK Hradec Králové)

29.11. 2021, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Jádrový a rozvíjející obsah vzdělávání (PdF UP Olomouc)

22. 11. 2021, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Klíčové kompetence a gramotnosti (PedF UK Praha)

19. 11. 2021, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze