Report činností pracovních skupin – červenec a srpen

Koncepční pracovní skupiny (Koncepční skupina, PS Klíčové kompetence a gramotnosti, PS Průřezová témata) 

Koncepční pracovní skupiny začaly svou práci jako první již na konci července 2022 společným setkáním: 

  • Společné úvodní informační online setkání 26. 7. 2022 
  • Prezenční seznamovací setkání tvůrčích skupin 28. 7. 2022 

Červenec a srpen byly věnovány vzájemnému seznámení členů skupiny, nastavení pravidel spolupráce a sdílení základních východisek.