velké revize RVP ZV

Vše o tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů. Otevřeně, jasně, na jednom místě.konference zahájila veřejnou diskuzi k velké revizi RVP ZV

V úterý 19. října 2021 se za účasti ministra školství Ing. Robert Plagy, Ph.D. konala konference zahajující veřejnou diskusi k Hlavním směrům revize RVP ZV. Během dvouhodinového programu panelisté představili sedm Hlavních směrů revize RVP a pracovní náplň jednotlivých skupin zabývajících se jednotlivými směry. V druhé polovině programu pak panelisté odpovídali na dotazy, které jim mohli sledující skrze Zoom pokládat osobně na kameru a nebo posílat písemně do chatu.

Během živého přenosu byla zodpovězena jen část z desítek dotazů, ty, které panelisté nestihli zodpovědět osobně na konferenci, budou vypořádány písemně a budou dostupné na těchto stránkách.


proč je třeba revidovat RVP ZV

Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP ZV se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti a nové výzvy. Přesto RVP ZV zatím procházel jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční. Máme už řadu informací o tom, jak se (ne)změnila výuka ve školách po předchozí reformě, a o výsledcích našich žáků. Bezprostředním impulzem k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je Strategie 2030+, přijatá vládou v roce 2020.

Co revize přinese žákům? 
Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků na konci základního vzdělávání nebudou tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by mělo umožnit více individualizovat učení. Věříme, že se spolu s chystanými změnami ve vzdělávání změní i atmosféra ve školách a že mezi učiteli, žáky a rodiči bude panovat větší pohoda. Věříme, že se tyto cíle vzájemně podporují. Poučili jsme se a víme, že 1. září 2024 nelze očekávat zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+. 

Co revize přinese učitelům?
Nové RVP přinesou především provzdušnění a zpřehlednění učiva, zároveň také jednoznačněji formulované cíle a vymezení požadovaného obsahu. Spolu s tím bude také poskytována podpora v podobě snadno využitelných a ověřených metodických materiálů jak pro plánování výuky, tak pro práci v hodinách a ověřování výsledků vzdělávání. Učitelky a učitelé tak budou moci lépe využívat prostor, který jim RVP dává, a přizpůsobovat výuku potřebám dětí, školy i sebe.

"Přejeme si, aby škola byla místem, kde…"

Členové expertního panelu RVP ZV o svých osobních motivacích k práci na revizích. Proč přijali nabídku podílet se na RVP ZV a jak si představují školu budoucnosti?


novinky a aktuality

Panelisté si rozdělili práce na tématech

Sedm témat revize RVP ZV, která jsme identifikovali na základě Strategie 2030+. Zde najdete popis témat a také jejich garanty. 

Konference a workshopy, kde se můžeme setkat

Průběžně aktualizovaný seznam akcí s účastí členů expertního panelu, na kterých budeme diskutovat probíhající práce na revizích.


chci dostávat newsletter o procesu tvorby velkých revizí