Koordinační pracovní skupiny

Koordinační PS pro 1. stupeň ZV / PS pro 2. stupeň ZV  

Úkolem dvou koordinačních pracovních skupin (pro první a druhý stupeň) bude koordinovat tvorbu RVP ZV jednotlivých stupňů vzdělání tak, aby vznikl konzistentní celek. Tyto skupiny budou pracovat souběžně se skupinami „oblastními/oborovými“ a budou řešit např. problematiku celkového rozvržení učebního plánu, otázky návaznosti a duplicit mezi oblastmi/obory, konzistenci formulací očekávaných výstupů, jejich vazby na strategie výuky, způsoby hodnocení, společné vzdělávání. 

Koordinační skupiny budou mít 10–15 členů, jimiž budou:  

  • „nadoboroví“ pedagogičtí odborníci – z VŠ i ze ZŠ 
  • vývojoví psychologové 
  • odborníci na společné vzdělávání  
  • specialisté na hodnocení 
  • zástupci asociace ředitelů ZŠ a gymnázií a dalších pedagogických asociací 

Skupina bude úzce komunikovat a spolupracovat se zástupci pracovních skupin za jednotlivé vzdělávací oblasti (a daný stupeň vzdělávání).  

Výběrové řízení do koordinační skupiny pro 2. stupeň je prodlouženo do 13. 5. 2022.