další novinky a aktuality

Sběr podnětů k připravované revizi RVP ZŠS (do 13. 11. 2022)

Zajímá nás váš názor na otázku, zda obsah vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy speciální odpovídá současným potřebám žáků a aktuálním změnám ve společnosti.

Úvodní setkání koordinačních pracovních skupin revize RVP ZV

25. srpna 2022 proběhlo online setkání pracovních skupin revize RVP ZV, kde jsme představili základní výstupy Hlavních směrů revize, garanty a role jednotlivých koordinačních pracovních skupin.

Úvodní setkání koncepčních pracovních skupin revize RVP ZV

26. července 2022 proběhlo online setkání pracovních skupin revize RVP ZV, kde jsme představili základní výstupy Hlavních směrů revize, harmonogram, role a úkoly pracovních skupin.

Expertní panel předal ministrovi školství stručný výtah Hlavních směrů po vypořádání připomínek

Podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV, byly zapracovány a ve středu 15. června 2022 předal Expertní panel ministrovi školství stručný výtah Hlavních směrů k dalšímu internímu zpracování.

Konference a workshopy, kde se můžeme setkat

Průběžně aktualizovaný seznam akcí s účastí členů expertního panelu, na kterých budeme diskutovat probíhající práce na revizích.

Připomínkování Hlavních směrů revize RVP CZ

Připomínkování skončilo 21. dubna 2022.

Otevřeně o revizi – neformální setkávání

V době připomínkování návrhu Hlavních směrů revize RVP ZV se setkání nekonají. Budou znovu zahájena až po zapracování připomínek k dokumentu.

Sběr podnětů k Hlavním směrům

Sběr podnětů k Hlavním směrům revize RVP ZV byl ukončen v pátek 14. ledna 2022. Připravujeme sběr podnětů k dalším tématům.

Panelisté si rozdělili práce na tématech

Expertní panel je rozdělen do pracovních skupin. Jednotlivé pracovní skupiny mají své garanty, kteří za danou oblast v rámci panelu odpovídají.

Expertní panel

Na základě rozhodnutí ministra školství byl zřízen Expertní panel pro RVP ZV. Panel bude sbírat podněty k revizím kurikulárních dokumentů, vytvoří Hlavní směry revize RVP ZV a bude dohlížet na soulad tohoto dokumentu s tvorbou kurikula.