Podněty k tématům Hlavních směrů revize


Do 14. ledna 2022 je možné ještě zasílat podněty k tématům Hlavních směrů revize RVP. Aby bylo možné všechny podněty vyhodnotit, případně zapracovat, je nezbytné jejich sběr k tomuto tématu ukončit. V následujícím období bude připraven nový formulář, pomocí něhož bychom chtěli sbírat další podněty týkající se dalších řešených oblastí, například: Jaká forma podpory při zavádění nového RVP ZV a případné proměně výuky by byla pro vás nejefektivnější, dávala vám největší smysl?

Termín ukončení sběru podnětů k Hlavním směrům byl rozhodnutím Expertního panelu posunut na pátek 14. ledna 2022. Po tomto datu budeme sbírat podněty k dalším tématům. Děkujeme za Váš zájem.

Podněty můžete zasílat na: https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se