Otevřeně o revizi – neformální setkávání

Pojďme si uvařit nebo nalít nějaký dobrý nápoj a neformálně a lidsky si pohovořit o tom, jak se věci kolem revizí mají. Pojďme hledat shodu nad cíli a následně nad způsoby, jak jich dosáhnout. Pojďte se zodpovědně a konstruktivně podílet na formování našich rozhodnutí.

Můžeme se setkat nad tématy, která se do workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV nevešla. Nepůjde o žádná oficiální stanoviska, hájení pozic nebo vyostřenou debatu.

V době připomínkování návrhu Hlavních směrů revize RVP ZV se setkání nekonají. Budou znovu zahájena až po zapracování připomínek.