Expertní panel pro revizi RVP ZV předal ministrovi školství stručný výtah Hlavních směrů revize po vypořádání připomínek

Expertní panel MŠMT pro revizi RVP ZV zpracoval podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV. Ve středu 15. června 2022 předal ministrovi školství Petru Gazdíkovi stručný výtah po vypořádání připomínek k dalšímu internímu zpracování. V současné době jsou dokončovány textové úpravy celého dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV. Následovat bude jazyková korektura a grafická úprava dokumentu, jeho předání do vnitřního připomínkového řízení a schválení MŠMT.  

Předpokládaný termín vydání schválených Hlavních směrů revize RVP ZV je 31. července 2022.

Zveřejnění všech připomínek a způsobu jejich vypořádání je vzhledem k jejich počtu a náročnosti zpracování předpokládáno rovněž 31. července 2022. 

Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se zapojili do procesu připomínkování! Všechny Vaše praktické zkušenosti jsou pro nás nesmírně důležité!